Крчмар, . (2018). УПОТРЕБА ФОТОГРАФИЈЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ТЕМУ ХОЛОКАУСТА. Методички видици, 8(8), 53-69. doi:10.19090/mv.2017.8.53-69