Goran, Rujević, И Una, Popović. " ANALIZA USPEŠNOSTI SPONTANOG USVAJANJA VEŠTINE PISANJA APSTRAKATA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FILOZOFIJE" Методички видици [Online], Година 8 Bрој 8 (12 January 2018)