Goran, Rujević, & Popović Lj. Una. " ANALIZA USPEŠNOSTI SPONTANOG USVAJANJA VEŠTINE PISANJA APSTRAKATA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FILOZOFIJE." Методички видици [Online], 8.8 (2017): 31-49. Web. 1 Jun. 2020