Goran, R., & Una, P. 2018 Jan 12. ANALIZA USPEŠNOSTI SPONTANOG USVAJANJA VEŠTINE PISANJA APSTRAKATA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FILOZOFIJE. Методички видици. [Online] 8:8