Goran, R., & Una, P. (2018). ANALIZA USPEŠNOSTI SPONTANOG USVAJANJA VEŠTINE PISANJA APSTRAKATA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FILOZOFIJE. Методички видици, 8(8), 31-49. doi:10.19090/mv.2017.8.31-49