Inosavljević Vučetić, Milica, И Krstić, Katarina. "ANALIZA KULTURNIH SADRŽAJA U UDŽBENIKU KATALONSKOG JEZIKA "BÀSIC 1"" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (18 November 2017)