Inosavljević Vučetić, Milica, & Katarina A. Krstić. "ANALIZA KULTURNIH SADRŽAJA U UDŽBENIKU KATALONSKOG JEZIKA "BÀSIC 1"." Методички видици [Online], 7.7 (2016): 481-497. Web. 19 Nov. 2017