Inosavljević Vučetić, ...., & Krstić, .... 2017 Sep 21. ANALIZA KULTURNIH SADRŽAJA U UDŽBENIKU KATALONSKOG JEZIKA "BÀSIC 1". Методички видици. [Online] 7:7