Inosavljević Vučetić, M., & Krstić, K. (2018). ANALIZA KULTURNIH SADRŽAJA U UDŽBENIKU KATALONSKOG JEZIKA "BÀSIC 1". Методички видици, 7(7), 481-497. doi:10.19090/mv.2016.7.481-497