Zobenica, Nikolina. " PROJEKTNA NASTAVA KAO VANNASTAVNA AKTIVNOST: PREVOĐENJE TEKSTOVA KARLA MARKUSA GAUSA O DUNAVU." Методички видици [Online], 7.7 (2016): 423-439. Web. 27 May. 2018