Vučen, Nevena. " SINTAKSIČKA KOMPETENTNOST STUDENATA MATEMATIKE I PRIRODNIH NAUKA PRI PREVOĐENJU TEKSTOVA SA SRPSKOG NA ENGLESKI JEZIK" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (27 May 2018)