Vučen, Nevena. " SINTAKSIČKA KOMPETENTNOST STUDENATA MATEMATIKE I PRIRODNIH NAUKA PRI PREVOĐENJU TEKSTOVA SA SRPSKOG NA ENGLESKI JEZIK." Методички видици [Online], 7.7 (2016): 365-376. Web. 25 May. 2018