Vučen, Nevena. "SINTAKSIČKA KOMPETENTNOST STUDENATA MATEMATIKE I PRIRODNIH NAUKA PRI PREVOĐENJU TEKSTOVA SA SRPSKOG NA ENGLESKI JEZIK." Методички видици [Online], 7.7 (2016): 365-376. Web. 19 Nov. 2017