Vučen, .... 2017 Nov 19. SINTAKSIČKA KOMPETENTNOST STUDENATA MATEMATIKE I PRIRODNIH NAUKA PRI PREVOĐENJU TEKSTOVA SA SRPSKOG NA ENGLESKI JEZIK. Методички видици. [Online] 7:7