Petrović, Vesna. "USVAJANJE NOVIH REČI ENGLESKOG JEZIKA KAO STRANOG I POBOLJŠANJE GOVORNE KOMPETENCIJE U VEZI SA ODREĐENOM TEMOM PRIMENOM „PRISTUPA UČENJU KROZ KOMUNIKATIVNE ZADATKE“" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (18 November 2017)