PETROVIĆ, Vesna M.. USVAJANJE NOVIH REČI ENGLESKOG JEZIKA KAO STRANOG I POBOLJŠANJE GOVORNE KOMPETENCIJE U VEZI SA ODREĐENOM TEMOM PRIMENOM „PRISTUPA UČENJU KROZ KOMUNIKATIVNE ZADATKE“. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 329-345, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1838>. Датум приступа: 27 may 2018 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.329-345.