Hodžić Jejna, Amra. " STAVOVI NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA O UTICAJU VERBALNO-VIZUELNOG MATERIJALA NA USVAJANJE VOKABULARA" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (13 January 2017)