Hodžić Jejna, Amra. " STAVOVI NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA O UTICAJU VERBALNO-VIZUELNOG MATERIJALA NA USVAJANJE VOKABULARA." Методички видици [Online], 7.7 (2016): 311-328. Web. 6 Jul. 2020