Uhlarik, Jasna, И Tirova, Zuzana. " MORFOLOŠKE, SINTAKSIČKE I LEKSIČKE GREŠKE UČENIKA ČIJI JE MATERNJI JEZIK SRPSKI PRI USVAJANJU SLOVAČKOG KAO BLISKOG SLOVENSKOG JEZIKA" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (13 January 2017)