Uhlarik, Jasna, & Zuzana M. Tirova. "MORFOLOŠKE, SINTAKSIČKE I LEKSIČKE GREŠKE UČENIKA ČIJI JE MATERNJI JEZIK SRPSKI PRI USVAJANJU SLOVAČKOG KAO BLISKOG SLOVENSKOG JEZIKA." Методички видици [Online], 7.7 (2016): 277-294. Web. 18 Nov. 2017