Перишић, Јелена. "УПОТРЕБА КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА У НАСТАВИ (СРПСКОГ КАО СТРАНОГ) ЈЕЗИКА" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (18 November 2017)