Davidović, Jovana. " TRAGIČNOST ŽENSKIH LIKOVA U PRIPOVETKAMA ČEHOVA I ANDRIĆA" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (25 May 2018)