Davidović, Jovana. "TRAGIČNOST ŽENSKIH LIKOVA U PRIPOVETKAMA ČEHOVA I ANDRIĆA" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (19 November 2017)