Davidović, Jovana. " TRAGIČNOST ŽENSKIH LIKOVA U PRIPOVETKAMA ČEHOVA I ANDRIĆA." Методички видици [Online], 7.7 (2016): 217-233. Web. 19 Jan. 2018