Davidović, J. 2018 May 25. TRAGIČNOST ŽENSKIH LIKOVA U PRIPOVETKAMA ČEHOVA I ANDRIĆA. Методички видици. [Online] 7:7