Davidović, J. 2018 Jan 20. TRAGIČNOST ŽENSKIH LIKOVA U PRIPOVETKAMA ČEHOVA I ANDRIĆA. Методички видици. [Online] 7:7