Davidović, J. (2018). TRAGIČNOST ŽENSKIH LIKOVA U PRIPOVETKAMA ČEHOVA I ANDRIĆA. Методички видици, 7(7), 217-233. doi:10.19090/mv.2016.7.217-233