Bićanić, Jasna. " NEKNJIŽEVNI TEKSTOVI U POUČAVANJU STRATEGIJE SAŽIMANJA" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (20 January 2018)