Аврамовић, Стефан. "ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСТАВЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (21 September 2017)