Аврамовић, Стефан. " ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСТАВЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (27 May 2018)