Аврамовић, Стефан. " ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСТАВЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ." Методички видици [Online], 7.7 (2016): 157-179. Web. 20 Jan. 2018