Трбојевић, Александра. " УПОТРЕБA СТРИПА У ОБРАДИ ИСТОРИЈСКИХ САДРЖАЈА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (19 January 2018)