Трбојевић, Александра. "УПОТРЕБA СТРИПА У ОБРАДИ ИСТОРИЈСКИХ САДРЖАЈА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (18 November 2017)