Трбојевић, Александра. " УПОТРЕБA СТРИПА У ОБРАДИ ИСТОРИЈСКИХ САДРЖАЈА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ." Методички видици [Online], 7.7 (2016): 65-88. Web. 19 Jan. 2018