Јанков, Соња. "ЕДУКАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (25 September 2017)