Јанков, Соња. " ЕДУКАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (27 May 2018)