Јанков, Соња. "ЕДУКАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ." Методички видици [Online], 7.7 (2016): 47-63. Web. 18 Nov. 2017