Јанков, Соња. " ЕДУКАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ." Методички видици [Online], 7.7 (2016): 47-63. Web. 19 Jan. 2018