ЈАНКОВ, Соња Р.. ЕДУКАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 47-63, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1823>. Датум приступа: 25 may 2018 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.47-63.