Петровић, Оливера. "УЛОГА МЕНТОРА РОМА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (18 November 2017)