ВУКОВИЋ, Лела Б.. ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА КАО ДЕТЕРМИНАНТА УНАПРЕЂЕЊА РАДА ШКОЛЕ. Методички видици, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 193-210, sep. 2015. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1416>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2015.6.193-210.