Стикић, Биљана. " СТВАРАЊЕ НАУЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ: МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У МЕЂУРАТНОЈ СРБИЈИ." Методички видици [Online], 6.6 (2015): 171-190. Web. 19 Jun. 2019