СТИКИЋ, Биљана Ј.. СТВАРАЊЕ НАУЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ: МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У МЕЂУРАТНОЈ СРБИЈИ. Методички видици, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 171-190, sep. 2015. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1415>. Датум приступа: 19 june 2019 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2015.6.171-190.